مرور برچسب

فوبیا

کلاستروفوبیا، ترس از مکان های بسته

ترس از فضاهای بسته و محدود (کلاستروفوبیا) زمانی به فوبیا تبدیل می شود که در عملکرد در محل کار، مدرسه یا سایر فعالیت های روزانه اختلال ایجاد کند. محرک های رایج عبارتند از تونل ها، آسانسورها، قطارها و هواپیماها. آموزش رفتار درمان اصلی است.…

ترس غیرمنطقی یا فوبیا چیست؟ چگونه می توان بر آن غلبه کرد؟

برای برخی، ممکن است یک ترس غیر منطقی وجود باشد که مدت ها آنها را آزار می دهد. ترس های غیرمنطقی ممکن است زندگی روزمره افراد را مختل کنند زیرا می توانند با سطح بالای اضطراب همراه باشند. چنین ترس شدید به عنوان فوبیا نیز شناخته می شود. ممکن است…