مرور برچسب

فوبیا

ترس غیرمنطقی یا فوبیا چیست؟ چگونه می توان بر آن غلبه کرد؟

برای برخی، ممکن است یک ترس غیر منطقی وجود باشد که مدت ها آنها را آزار می دهد. ترس های غیرمنطقی ممکن است زندگی روزمره افراد را مختل کنند زیرا می توانند با سطح بالای اضطراب همراه باشند. چنین ترس شدید به عنوان فوبیا نیز شناخته می شود. ممکن است…