روانشناس خوب در تهران، لیست روانشناسان تهران

تیم تخصصی و لیست روانشناسان مرکز تخصصی مشاوره و روانشناسی ذهن آرا (دکتر روانشناس خوب در تهران)

حمید احدی
کاندیدای دکتری روانشناسی شناختی

کاندیدای دکتری روانشناسی شناختی، ارزیابی و توانبخشی توجه، تمرکز و حافظه

مژگان سلطانی
کاندیدای دکتری روانشناسی کودک

کاندیدای دکتری روانشناسی کودک، ارزیابی و اختلالات روانشناختی کودکان، روانشناس کودک

مجتبی ریاحی
کاندیدای دکتری روانشناسی

کاندیدای دکتری روانشناسی سلامت، روانشناس، مشاوره , و رواندرمانگر

هاله شایسته
کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی

رواندرمانگر تحليلی و هيپنوتراپیست، روانشناس بالینی و مشاوره پيش از ازدواج

الهام فرهمند
کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی

روانشناس بالینی، متخصص اختلالات بالینی

مریم میرشفایی
نوروتراپیست، تراپیست با رویکرد تحلیلی

متخصص نوروتراپی نوروفیدبک و تی دی سی اس، تراپیست اختلالات بالینی با رویکرد روانکاوی

علی رضا محمدی کمسرخ
دکتری روانشناسی، روانشناس بالینی و زوج درمانگر

روانشناس بالینی، زوج درمانگر، و سکستراپیست

سمیرا غضنفریان پور
دکتری روانشناسی، روانشناس بالینی اختلالات اضطرابی و خلقی

مشاور و روانشناس خوب، روانشناس بالینی

سعید علوی
دکتری روانشناسی، روانشناس بالینی اختلالات بالینی

مشاور و روانشناس خوب، روانشناس بالینی

ناهید برنا
فوق تخصص روانپزشکی

روانپزشک، متخصص اعصاب و روان

زهرا آراسته
کاندیدای دکتری روانشناسی، روانشناس بالینی، مشاور تحصیلی و شغلی و زوج

مشاور و روانشناس خوب، روانشناس بالینی