چرا باید به کلینیک رواندرمانی یا مرکز رواندرمانی مراجعه کنیم؟

در زندگی هر شخصی مواقعی وجود دارد که با چالش ها و مشکلاتی روبرو می شود، شاید امکانپذیر نباشد در رابطه با این مشکلات با نزدیکانمان صحبت کنیم. چگونگی برخورد با مشکلات در زندگی، بسیار مهم است و می تواند در روند پیشرفت ما تاثیرگذار باشد، شاید حتی آینده ما و نحوه برخورد با محیط را در ما تغییر دهد.

ما در کلینیک رواندرمانی ذهن آرا طیف وسیعی از رویکردهای روان درمانی مانند CBT، روانکاوی، روان درمانی مراجع محور، روان درمانی وجودی، طرحواره درمانی، اکت و … را بکار می گیریم. ما نه تنها مشکلات فعلی شما را بررسی می کنیم بلکه ریشه این مشکلات را از گذشته بیرون می کشیم. ما در مرکز رواندرمانی بررسی می کنیم كه چگونه تجربیات گذشته شما ممكن است بر سبک زندگی فعلی شما تاثیر داشته باشد. هنگامی كه این موضوع را متوجه شوید، این آغاز فرایند تغییر است.

رواندرمانی می تواند به شما در بهبود راه های مقابله بهتر و غلبه بر موضوعاتی که احساس می کنید باعث عقب ماندن شما شده، کمک کند. ما می توانیم به شما کمک کنیم نقاط قوت خود را پیدا کنید و توسعه دهید، و آنچه را که برای شما واقعاً معنی دار است در زندگی پیدا کنید، به سمت نوع زندگی مورد نظر خود بروید.

ما در مرکز رواندرمانی ذهن آرا روی چه مشکلاتی کار می کنیم؟

 • اعتیاد
 • قربانی قلدری
 • شکست عشقی
 • افسردگی
 • ترس
 • پوچی
 • مشکلات انگیزشی
 • فشار روانی
 • خشم
 • تغییر شغل
 • تصمیم گیری
 • احساس تنهایی
 • اسکیزوفرنی
 • دوقطبی
 • مشکلات جنسی
 • قربانی جنسی
 • اعتمادبنفس پایین
 • افکار منفی
 • مشکلات ارتباطی
 • مشکلات هویتی
 • بحران
 • سوگ
 • توجه و تمرکز
 • نوجوانی

رواندرمانی در کلینیک ذهن آرا بصورت فردی، زوجی و گروهی انجام می گیرد، هر جلسه رواندرمانی 50 دقیقه است. 
در کلینیک ذهن آرا رویکردهای زیادی ارائه می شود که برخی از آنها به شرح زیر است:

رویکرد CBT

حل مسئله، درمان با محوریت مسئله، تکنیک های مقابله ای را توسعه می دهد.

روانپویشی

فرآیندهای ناخودآگاه موثر بر روابط را کشف می کند، این فرایندها ممکن است مربوط به مسائل حل نشده در گذشته باشد.

رویکرد مراجع محور

درک شخصی ایجاد می کنید، تجربه آگاهانه خود را از دید خود و از طریق ارتباط همدلی و غیر داوری بیان کنید.

خانواده درمانی سیستماتیک

تغییر ساختار در خانواده ها یا زوج ها، الگوهای ارتباطی یا رفتارهای مخرب و برهم کنش ها و احساسات درون گروه های روابط را کشف می کند. راه های جدیدی برای برقراری ارتباط پیدا می کند.

رواندرمانی وجودی

من کی هستم؟ چرا من اینجوری هستم؟  رابطه بین شرایط فعلی و حال شما کشف می کند. باعث می شود کنترل را در دست بگیرید، قدرت انتخاب خود را پیدا کنید و آینده خود را دوباره بسازید.

 

همین امروز با مرکز رواندرمانی ذهن آرا تماس بگیرید.

امتیاز دهید.