مرور برچسب

نشانه های خودشیفتگی

خودشیفتگی، 5 ویژگی اساسی افراد خودشیفته

نشریه Psychology Today خودشیفتگی را به عنوان "احساس خودبزرگ بینی، عدم همدلی با دیگران و نیاز به تحسین بیش از حد" توصیف می کند. این نشریه همچنین خاطرنشان می کند که خودشیفته ها خود را "منحصر به فرد و مستحق برخورد خاص" می دانند. گاهی اوقات،…