مرور برچسب

درمان اضطراب اجتماعی

اضطراب اجتماعی و 10 تکنیک غلبه بر آن

اضطراب اجتماعی که به عنوان فوبیای اجتماعی نیز شناخته می شود، یک ترس شدید و مداوم از قضاوت، خجالت یا تحقیر در موقعیت های اجتماعی است. افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی اغلب دچار خودآگاهی زیاد و نگرانی در مورد بررسی دقیق دیگران می شوند که منجر به…