مرور برچسب

خانواده

مشاوره خانواده؛ آیا خانواده من نیاز به مشاوره خانواده دارد؟

زندگی سالم در خانواده برای همه اعضای خانواده مهم است. در شرایط سخت، اعضای خانواده از یکدیگر حمایت می کنند. آنها به سمت اهداف مشترک حرکت می کنند و از اوقات فراغت در کنار هم لذت می برند. بودن در یک خانواده همیشه به این راحتی نیست. بعضی اوقات،…