مرور برچسب

خانواده درمانی

روانشناس خانواده در تهران

مشاوره خانواده یا خانواده درمانی که توسط روانشناس خانواده انجام می گیرد با هدف رسیدگی به مسائل روانشناختی، رفتاری و عاطفی است که باعث مشکلات خانوادگی می شود. اعضای خانواده برای ایجاد و حفظ یک رابطه سالم با یک درمانگر یا مشاور خانواده مشاوره…

مشاوره خانواده؛ آیا خانواده من نیاز به مشاوره خانواده دارد؟

زندگی سالم در خانواده برای همه اعضای خانواده مهم است. در شرایط سخت، اعضای خانواده از یکدیگر حمایت می کنند. آنها به سمت اهداف مشترک حرکت می کنند و از اوقات فراغت در کنار هم لذت می برند. بودن در یک خانواده همیشه به این راحتی نیست. بعضی اوقات،…