مرور برچسب

بیش فعالی

مرکز درمان بیش فعالی کودکان، متخصص درمان بیش فعالی کودک

مرکز درمان بیش فعالی کودکان  متخصص درمان بیش فعالی کودک در مرکز درمان بیش فعالی، چگونه تشخیص داده می شود که کودکی دارای بیش فعالی هست یا خیر؟ بیش فعالی یا ADHD نوعی اختلال عصبی رشدی است که با بی توجهی مداوم و / یا بیش فعالی - تحریک…