مرور برچسب

انتخاب روان درمانگر خوب

تراپیست خوب، چگونه یک رواندرمانگر خوب پیدا کنیم؟

وقتی می خواهیم جسم خود را درمان کنیم، تقریباً می دانیم از کجا باید کمک بگیریم. اما وقتی می خواهیم احساسات درونی یا روابط خود را بهبود ببخشیم، یا بخواهیم افسردگی یا اضطراب خود را درمان کنیم، چه می کنیم؟ ذهن ما درگیر این موضوع می شود که چگونه…