مرور برچسب

اختلال شخصیت وابسته

درمان شخصیت وابسته، نشانه های افراد وابسته

همان اندازه که جسم انسان نیاز به مراقبت و توجه دارد، روح انسان نیز به آن نیازمند است. بسیاری از افراد حتی کودکان، در طول زندگی خود بیماری‌های روحی و روانشناختی را تجربه می‌کنند که هر کدام دلایل مخصوص به خودشان را دارند. اختلال شخصیت وابسته…