مرور برچسب

اختلال دوقطبی

درمان دوقطبی بدون دارو و با دارو، توضیحات کامل

اختلال دوقطبی چگونه تشخیص داده می شود؟ برای تعیین اینکه آیا اختلال دوقطبی دارید، ارزیابی شما ممکن است شامل موارد زیر باشد: معاینه بدنی. پزشک شما ممکن است یک معاینه فیزیکی و تست های آزمایشگاهی برای شناسایی هر گونه مشکل پزشکی که می تواند…

درمان اختلال دوقطبی در 4 قدم

درمان اختلال دوقطبی سخت نیست! کمی نیاز به اراده و خواست فردی دارد. نوسانات خلقی بخشی طبیعی از زندگی بشر است، اما وقتی احساسات بیش از حد و نامناسب احساس شوند، ممکن است نشانه ای از اختلال دو قطبی باشد. اختلال دو قطبی نوعی اختلال مغزی و رفتاری…