مرور برچسب

اختلال دوقطبی

درمان اختلال دوقطبی در 4 قدم

درمان اختلال دوقطبی سخت نیست! کمی نیاز به اراده و خواست فردی دارد. نوسانات خلقی بخشی طبیعی از زندگی بشر است، اما وقتی احساسات بیش از حد و نامناسب احساس شوند، ممکن است نشانه ای از اختلال دو قطبی باشد. اختلال دو قطبی نوعی اختلال مغزی و رفتاری…